Wie zijn wij?

Wij zijn Shinji Entertainment, een entertainment bedrijf dat klanten voorziet op het gebied van evenementen management. Hierbij gebruiken we ons artiesten bestand om op maat de beste matches te zoeken. Om dit te kunnen doen behouden wij contact gegevens van zowel artiesten als klanten om onze bedrijfsvoering uit te kunnen voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Shinjientertainment of opdrachten bij ons uitvoert verwerken wij persoonsgegevens van u. Dit zijn uw naam adres en contact gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen enkel bijzondere persoonsgegevens van artiesten wanneer van toepassing voor contractuele verwerking voor uitvoering van diensten:
gegevens van personen jonger dan 16 jaar (indien van toepassing). Hierbij hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Dit doen wij alleen met toestemming van de ouders.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Shinjientertainment verwerkt uw gegevens op grondslag van noodzaak om een overeenkomst uit te voeren en wettelijke verplichtingen. Hier onder te vernoemen:

  • Betalingen aan artiesten
  • Benaderen voor mogelijke 1e opdracht (malinglist)
  • Benaderen voor vervolg opdrachten
  • Onderzoek naar klanttevredenheid
  • Persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen als belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shinjientertainment bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om efficiënt onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Hierbij blijven klant contact gegevens en artiesten contact gegevens tot 2 jaar bewaard na de laatst uitgevoerde opdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet door aan derden. Uw gegevens worden uitsluiten verstrekt om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van functionele cookies en analytische cookies waarbij geen inbreuk plaats vindt op uw privacy. Deze cookies maken het gebruik van onze website gemakkelijker voor de bezoeker en maakt het ons mogelijk de gebruikers ervaring en onze diensten te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht tot inzage van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen dat u bij ons kunt opvragen welke gegevens wij van u in bezit hebben. Hierbij kunt u ons correcties opgeven of verzoek tot verwijdering indienen. Voor inzage, aanpassing of verwijderen van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@shinjientertainment.com. Wij willen u er op wijzen dat u het recht behoud om een klacht in te dienen als u het oneens bent met ons. Dit kan via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.